STROJÁRSKA VÝROBA

TALIANSKA BRILANTNOST'

MÁŠ 3 DOBRÉ DÔVODY, ABY SI SI VYBRAL SPOLOČNOSŤ BAMU

NEMECKÁ KVALITA

MÁŠ 3 DOBRÉ DÔVODY, ABY SI SI VYBRAL SPOLOČNOSŤ BAMU

SLOVENSKÁ VÝROBA

MÁŠ 3 DOBRÉ DÔVODY, ABY SI SI VYBRAL SPOLOČNOSŤ BAMU

SLUŽBY K DISPOZÍCII

Od tvojho dodávateľa oceľových konštrukcií

News

s nosnosťou 17,5 ton

otočno-premiestňovaciemu stolu

osi Z s pojazdom 2,2 metre

osi Y s pojazdom 3 metre

osi X s pojazdom 5 metrov

pracovné horizontálne vyvŕtavacie centrum TOS

MECHANICKÉ SPRACOVANIA

s nosnosťou 17,5 ton

otočno-premiestňovaciemu stolu

osi Z s pojazdom 2,2 metre

osi Y s pojazdom 3 metre

osi X s pojazdom 5 metrov

pracovné horizontálne vyvŕtavacie centrum TOS

MECHANICKÉ SPRACOVANIA

s nosnosťou 17,5 ton

otočno-premiestňovaciemu stolu

osi Z s pojazdom 2,2 metre

osi Y s pojazdom 3 metre

osi X s pojazdom 5 metrov

pracovné horizontálne vyvŕtavacie centrum TOS

MECHANICKÉ SPRACOVANIA

OBJAV SILU TÍMU

VÝVOJ - RUKA V RUKE S POTREBAMI MODERNÉHO PRIEMYSLU

VŠESTRANNÁ ODBORNOSŤ PRE USPOKOJENIE VŠETKÝCH POŽIADAVIEK V OBLASTI MECHANICKÝCH KONŠRUKCIÍ

SILA TÍMU K TVOJIM SLUŽBÁM

CERTIFIKÁTY SPOLOČNOSTI BAMU

EN 1090-1:2009 +A1:2001

zhoda funkčných vlastností dielcov z konštrukčnej ocele a hliníkao

EN ISO 3834-2

kvalita pre tavné zváranie kovových materiálov

EN ISO 9001:2009

výrobná kvalita a kvalita technologickej inovácie

EN 15085-2

kvalita v procesoch zvárania kovových súčiastok

OBLASTI UPLATNENIA

 • obrábacích strojov
 • drevospracujúcich strojov
 • strojov na mramor
 • vrtných zariadení
 • v sektore zemných a výkopových prác
 • v sektore strojného inžinierstva
 • v energetickom sektore
 • v železničnom sektore
 • v lodnom sektore
 • v sektore nákladných áut
 • v stavebnom sektore
 • reduktorov
 • vo vojenskom sektore
 • v letiskovom sektore