SLUŽBY

ZÁKAZNÍCKA PODPORA

bamu-affiancamento-cliente
Vďaka technickej kvalifikovanosti získavanej počas dlhoročnej práce spoločnosť BAMU navrhuje najvhodnejšie riešenia v každej výrobnej fáze tak, aby optimalizovala konštrukčnú a ekonomickú stránku.


Vďaka dlhoročným skúsenostiam v priemyselnom zámočníctve, technické oddelenie spoločnosti BAMU je schopné vyhodnotiť vo fáze analýzy uskutočniteľnosť častí, ktoré sa majú vyrobiť a navrhnúť prípadné alternatívne riešenia. To umožňuje vyriešenie prípadných problémov, čo optimalizuje čas realizácie a následne znižuje náklady.

TECHNICKÉ ODDELENIE ROZVOJA A PROJEKTOVANIA

bamu-carpenteria-industriale-ufficio-tecnicoSpoločnosť BAMU číta, analyzuje a rozvíja všetky typy technických výkresov.

Zabezpečiť kvalitu výrobkov spoločnosti BAMU nie je možné bez vlastného technického oddelenia, ktoré je schopné čítať, analyzovať a rozvíjať výkres podľa požiadaviek zákazníka. To všetko sa realizuje so systémami CAD 3D, z ktorých sa získa príslušná rozpiska, detaily a výpis pracovného listu každého jednotlivého kusu. Plány rezu sa vytvoria so špecializovaným softvérom CAD/CAM na optimalizáciu rezania plechu (nesting) s cieľom úplne minimalizovať odpad a vyprodukovať hneď úspory v spotrebe prvotných surovín.

Navyše spoločnosť BAMU je schopná ponúknuť finálny výrobok, ktorý môže byť eventuálne obohatený o štrukturálne výpočty, FEM analýzy a vyvinuté vypracovania so systémami CAD 2D-3D. To všetko vďaka dlhotrvajúcemu partnerstvu s prestížnym technickým oddelením projektovania, ktoré má dlhoročné skúseností v navrhovaní strojov s pokročilým technologickým vybavením.

PLÁNOVANIE

bamu-pianificazioneSpoločnosť BAMU plánuje výrobu s informatickými systémami a vďaka neustálemu monitorovaniu výroby je schopná zabezpečiť dodávku načas.

Spoločnosť BAMU má k dispozícii sklad prvotnej suroviny uhlíkovej ocele kvality S235JR, S275JR, S355JR, ktorej množstvo sa udržiava na konštantnej úrovni, aby sa zabezpečilo okamžité začatie realizácie zákaziek.

NESTING

bamu-nestingPlány rezu sa vytvoria so špecializovaným softvérom CAD/CAM na optimalizáciu rezania plechu (nesting) s cieľom úplne minimalizovať odpad a vyprodukovať hneď úspory v spotrebe prvotných surovín

REZANIE

bamu-reparto-taglioNie je to len obyčajná dodávka, ale skutočná výzva, ktorá sa každodenne prijíma a zdoláva, aby sa úspešne podarilo vybaviť aj najnáročnejšie objednávky.

Oddelenie rezania spoločnosti BAMU disponuje rezaním plameňom, plazmou, tabuľovými nožnicami a pílami rôznych veľkostí a úkosovačkami: prístrojmi, ktoré umožňujú spracovať akýkoľvek kus rozličnej veľkosti a typu.

OHÝBANIE A ZAKRUŽOVANIE

bamu-calandraturaSpoločnosť BAMU je vybavená oddelením ohýbania a zakružovania a tak je schopná zabezpečiť spracovanie plechov a iných materiálov pomocou strojov s vysokou kvalitou a presnosťou.

MONTÁŽ

bamu-reparto-montaggioSpoločnosť BAMU sa opiera o pevné základy, odbornosť a nadšenie, aby každý deň zdolala výzvu na kvalitu.


Vďaka používaniu najmodernejších prístrojov a nepretržitému monitorovaniu pracovných fáz je oddelenie montáže schopné produkovať tak jednotlivé kusy ako aj stredne veľké a veľké série.

Pri riadení zákazky oddelenie montáže dostane základný rozpis komponentov narezaných podľa špecifikácie zákazníka a pristúpi k ich zmontovaniu v rámci prípravy na samotné zváranie.

ZVÁRANIE

bamu-carpenteria-saldaturaOddelenie zvárania spoločnosti BAMU odjakživa predstavuje remeselnícke srdce spoločnosti.

Zvary vykonané spoločnosťou BAMU sa vyznačujú čistotou a presnosťou vykonania. Jednotlivé procesy zvárania i samotní pracovníci sú podrobení kvalifikácii v súlade s normou EN ISO 15614-1: 2005.

DNES JE SPOLOČNOSŤ CERTIFIKOVANÁ UNI ISO 3834-2:2006 | EN 15085-2 | EN 1090-2:2009 + A1:2011

ROVNANIE

bamu-carpenteria-raddrizzatura
Rovnanie sa vykonáva plameňom alebo lisom s veľkou zručnosťou a skúsenosťami.

Ak sa vykonáva plameňom, daný kus je vyhriaty na príslušnú teplotu na primeraný čas s cieľom získať dobrý výsledok z hľadiska rovnosti a s cieľom vyhnúť sa problémom vo fáze opracovávania na obrábacom stroji.

TEPELNÉ SPRACOVANIA

bamu-lavorazioni-meccaniche-trattamenti-termiciSpoločnosť BAMU ponúka žíhanie na uvolnenie vnútorného pnutia, normalizačné žíhanie, žíhanie so štandardnými alebo zákazníkovi prispôsobenými cyklami.

NEDEŠTRUKTÍVNE KONTROLY

bamu-lavorazioni-meccaniche-controlli-non-distruttiviV oddelení kolaudácie, okrem bežných rozmerových testov, uskutočňuje spoločnosť BAMU na požiadanie aj nedeštruktívne technické kontroly prostredníctvom ultrazvuku, magnetickej práškovej metódy a kapilárnej metódy. Tieto kontroly uskutočňuje vlastný kvalifikovaný personál podľa normy UNI EN 473 – ISO 9712.

MECHANICKÉ SPRACOVANIA

Spoločnosť BAMU, okrem opracovania oceľových konštrukcií, je schopná dodať výrobok spracovaný obrábacími strojmi.

V roku 2014 bolo zakúpené pracovné horizontálne vyvŕtavacie centrum, ktoré umožňuje pracovať so strednými a veľkými rozmermi, vďaka nasledujúcim parametrom:

 • osi X s pojazdom 5 metrov
 • osi Y s pojazdom 3 metre
 • osi Z s pojazdom 2,2 metre
 • vretenu W s vysunutím 0.800 metra
 • otočno-premiestňovaciemu stolu s nosnosťou 17,5 ton a s rozmermi 2 000 x 3.000 m
 • zásobníku nástrojov pre 40 nástrojov
 • riadiacemu programu stroja Heidenhain 530i
 • roku výroby 2014

Obrábacie kapacity spoločnosti sa rozširujú o ďalšie horizontálne vyvrtávacie centrum FERMAT WFC 10 CNC s nasledujúcim parametrami:

 • os X = 2000 mm
 • os Y = 2000 mm
 • os Z = 1 250 mm
 • os W = 730 mm
 • Otočný stôl 1400x1800mm s nosnosťou 5 ton.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY

bamu-verniciaturaSpoločnosť BAMU je schopná poskytnúť službu pieskovania a finálneho náteru výrobku podľa špecifikácií zákazníka.

Nové zariadenie na pieskovanie/otryskávanie a lakovanie zaručuje vysokú kvalitu opracovania a najmodernejšia technológia okrem toho umožňuje zníženie emisií škodlivín v ovzduší.

 • Lakovacie zariadenie pozostáva z lakovacej a sušiacej kabíny s rozmermi 16 000 x 5 530 x 5 000(H) mm s prúdením vzduchu smerom zhora nadol s dvojitými panelmi s odsávaním.
 • Zariadenie na pieskovanie a otryskávanie pozostáva z kabíny s rozmermi 16 000 x 5 530 x 5 000(H) mm.

MECHANICKÁ MONTÁŽ

Spoločnosť BAMU je organizovaná takým spôsobom, aby mohla vykonávať montáž mechanických súčastí medzi sebou podľa požiadaviek zákazníka.

DOPRAVA

bamu-carpenteria-traasporti-eccezionaliSpoločnosť BAMU má k dispozícii svoju dopravnú službu, ktorá je schopná sa dostať na akékoľvek miesto v Európe.