Výzva na predkladanie ponúk

Názov projektu: Dodávka vodorovného frézovacieho a vyvŕtavacieho stroja

Obstarávateľ: BAMU s.r.o.
Predpokladaná hodnota zákazky: € 277 802,00
Dátum zahájenia: 05/2014
Dátum ukončenia: 12/2015
Cieľom tohto projektu je nákup moderných výrobných technológií v oblasti spracovania, predovšetkým nákup nových vysokotechnologických CNC zariadení s vyššími parametrami úžitkovej hodnoty na zlepšenie produktivity obstarávateľa. Tento projekt je financovaný s podporou EÚ v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – 1.1 Inovácie a technologické transfery, kód: CEG-111SP-1201.
www.economy.gov.sk
bamu_pamatna-doska

Zverejnenie zmluvy na nákup zariadení – vodorovného frézovacieho a vyvŕtavacieho stroja a príslušenstva

uzatvorenej podľa § 409 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb., písm. E § 3, ods. 2) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

IL NOSTRO NUOVO CATALOGO SARÀ DISPONIBILE A BREVE