News

25
júl

NOVÉ ZARIADENIA NA PIESKOVANIE/OTRYSKÁVANIE A LAKOVANIE

Spoločnosť BAMU naďalej rozširuje svoje portfólio.

Poslednou investíciou je nákup zariadenia najnovšej generácie na pieskovanie/otryskávanie a lakovanie, ktoré je odpoveďou na čoraz častejšiu požiadavku výrobkov „na kľúč“ a na požiadavku mať jedného partnera pre všetky výrobné fázy.

Ochrana životného prostredia je pre spoločnosť BAMU konkrétnym cieľom.

Nové zariadenie na pieskovanie/otryskávanie a lakovanie zaručuje vysokú kvalitu opracovania a najmodernejšia technológia okrem toho umožňuje zníženie emisií škodlivín v ovzduší.

Technické údaje

  • Lakovacie zariadenie pozostáva z lakovacej a sušiacej kabíny s rozmermi 16 000 x 5 530 x 5 000(H) mm s prúdením vzduchu smerom zhora nadol s dvojitými panelmi s odsávaním.
  • Zariadenie na pieskovanie a otryskávanie pozostáva z kabíny s rozmermi 16 000 x 5 530 x 5 000(H) mm.

Zariadenia boli vyrobené a nainštalované talianskou firmou LINEA ECO AIR, ktorá je lídrom na trhu od roku 1984.